Historie

Skibsbygning:

Indtil 1922 sejlede Hjejleselskabet turister fra Ry til Himmelbjerget. 3 Ry borgere med J.P. Villumsen i spidsen dannede et selskab, Ry Turistbåde, som indgik en aftale med Hjejleselskabet om at overtage turistsejladsen Ry-Laven-Himmelbjerget. De lod to skibe bygge til sejladsen. I 1922 blev Turisten bygget på havnen i Ry, og året efter blev søsterskibet Viking bygget i Silkeborg. Turisten blev bygget under tilsyn af skibsbygger Christensen, Silkeborg. Den 22. juni 1922 fik Turisten sin første sejladstilladelse af Søfartsstyrelsen.

Privat lystfartøj:

Turisten blev i 1973 solgt til Holger Østergaard, som omdøbte skibet til Line, og sejlede med hende som privat lystfartøj på Silkeborg søerne. Holger passede godt på Line og lavede heldigvis ikke store ændringer på hende.

Bevaringsværdigt fartøj:

I 1999 blev Line til salg. FerskvandsMuseet ønskede at købe Line for at bevare denne enestående kulturarv og at anvende den aktivt til sejlende kultur- og naturformidling.
I 2000 blev skibet vurderet af Skibsbevaringsfonden, der på baggrund af autenticitet, historie og tilstand erklærede skibet for bevaringsværdigt og gav tilsagn om støtte til restaurering. FerskvandsMuseet overtog Line den 1. september 2001.

Renovering:

Gl. Turisten er bygget af lærk- og fyrreplanker på spanter af eg. Efter overtagelsen i 2001 blev skibet gennemrenoveret bl.a. med nyt styrehus og ny motor. Senere i 2013 er spanterne i forstavnen udskiftet, og i 2019 er el systemet renoveret. I 2022 en større reparation i stævn og køl – se og læs i sektionen VEDLIGEHOLDELSE.

Skibsbevaringsfonden GL.TURISTEN historisk monument 2022

Finansiering:
For at få professionel rådgivning til projektet blev Dan Boyter, Pressalit A/S, Lars Brunsø, Akva Waterbeds ApS og Jørgen Nielsen, Topas Rejser spurgt, om de ville støtte projektet. Det ville de, og de hjalp også med at få andre firmaer som sponsorer og hjalp med at udforme et forretningskoncept.
Turisten/Line havde gennem årene kun gennemgået få ændringer, og en grundig restaurering var derfor nødvendig. Det kostede penge, desuden skulle der skaffes penge til indkøb af sikkerheds- og redningsudstyr. Pengene på en million kr. blev skaffet gennem firma sponsorater, privat personer, fonde, bl.a. Skibsbevaringsfonden, samt et banklån på 250 tkr. som den daværende bestyrelse kautionerede for. Det er nu tilbagebetalt.
I dag har Gl. Turisten en række sponsorer, hovedsagelig firmaer fra Ry, med Pressalit A/S som hovedsponsor. (Se sektion Sponsorer).

Restaurering:
En omfattende restaurering blev udført af ejeren af Ry Bådebyggeri med hjælp af frivillige fra det nydannede Skibslaug, og under tilsyn af Skibsbevaringsfonden. Den omfattede bl.a. nyt styrehus, nyt tag, nye bænke og ræling, ny dieselmotor, nyt ledningsnet, nyt toilet, en del skrog-planker, radio, redningsveste og andet redningsudstyr. Alt er udført i materialer og håndværk som på bygningstidspunktet, så skibet fremstår i dag, som da det blev taget ud af rutefart omkring 1970.

Godkendelse fra Søfartsstyrelsen:
Nu begyndte problemerne for alvor. Det hører til sjældenhederne, at et fartøj, der er taget ud af skibsregisteret som erhvervsfartøj, nu efter 30 år ønskes optaget igen. Og så var der lige kommet helt nye regler for godkendelse. Skibet skulle opfylde de samme regler som en moderne færge på de store have.

Krav: De fleste af Søfartsstyrelsens krav var selvfølgelig rimelige og hensigtsmæssige for passagerernes, besætningens og skibets sikkerhed, men nogle var svære at acceptere. F.eks. skulle skibet udstyres med 3 store redningsflåder beliggende på taget. For det første ville de koste 50.000 kr. hver og ca. 50.000 kr. om året til eftersyn og nye nødrationer – herunder ferskvand. For det andet ville de få skibet til at ligne noget helt andet end det, der var meningen, nemlig et autentisk og historisk skib, bygget i 1922.

Opdrift: Løsningen blev imidlertid, at godkendelsen kunne ske efter reglerne for havnerundfartsbåde. Her er der ikke krav om redningsflåder, men til gengæld krav om, at skibet skal være synkefrit. Den skibsingeniør, der havde lavet stabilitetsberegningerne på skibet beregnede, at hvis der blev ilagt 3,7 m3 opdriftsmiddel korrekt fordelt, ville skibet være synkefri og stadig stabil, selv om det skulle tage meget vand ind. Opdriften blev ilagt af Skibslauget, og redningsflåderne blev droppet. Gl. Turisten blev herefter godkendt som synkefrit skib, og hun fik sin sejltilladelse den 22. juni 2004. Skibets hovedsponsor, Dan Boyter, Pressalit A/S, kunne nu omdøbe Line til navnet ”Gl. Turisten” (Gammel Turisten).

Ejerskifte:
Da Ferskvandsmuseet den 1. juni 2008 blev fusioneret med Skanderborg Museum, blev  “Gl. Turisten” overdraget til Ferskvandsmuseumsforeningen, (FVMF).

Udnævnelsen til ”Historisk Monument”:
I Skibsbevaringsfonden inddeler man de historiske fartøjer i tre forskellige kategorier efter bevaringsværdighed: Fartøjer, som betegnes som ”Historisk Monument” (i alt 23 stk. i Danmark 2019), bevaringsværdige (knap 200 stk.) og andre registrerede fartøjer (800 stk.).
Fornemt selskab: Den 26. maj 2012 blev Museumsskibet Gl. Turisten sammen med 5 andre fartøjer udnævnt til “Historisk Monument” af Skibsbevaringsfonden. Dermed kom Gl. Turisten i fornemt selskab med dengang i alt 16 danske skibe, som har fået denne særlige hæder. Skibsbevaringsfonden giver denne hæder til en lille gruppe af skibe, som har helt særlige kulturhistoriske kvaliteter som høj autenticitet.
I Gl. Turistens tilfælde fremhæves det, at skibet er et fint eksempel på skandinavisk motorbådsdesign fra 1920’erne. Gl. Turisten fremtræder i dag i store træk som skibet så ud i 1960’erne.

Læs mere på Skibsbevaringsfondens hjemmeside

Skibslaugets rolle:
Udnævnelsen til “Historisk Monument” er også et skulderklap til Skibslauget Gl. Turisten, som står for driften af skibet, dvs. klargøringen om foråret inden Søfartsstyrelsens godkendelse, søsætning og igen optagning om efteråret og klargøringen til vinteropbevaringen.
Det fremhæves, at udnævnelsen til “Historisk Monument” også er en målestok for fremragende skibsbevaringsarbejde.