Information

Her på siden finder du information om Gl. Turisten og den nye bådhal.

Gl. Turisten bliver i år søsat med en vis forsinkelse. Det skyldes blandt andet, at vi i år har været nødt til at udskifte alt træværket på Gl. Turistens toiletbygning, samt at vi ikke har kunnet male skibet på grund af det kolde vejr.

Søfartsstyrelsens sikkerhedssyn er planlagt til den 7. maj, og den første planlagte sejlads på Gudenåen er lørdag den 11. maj. Den første medlemssejlads er tirsdag den 14. maj.

Status på ny bådhal og ophalerampe

I hele 2023 er der arbejdet hårdt på at få alle brikker på plads for at få bygget en ny bådhal til Gl. Turisten.

FerskvandsMuseumsForeningen nyhedsbreve i PDF format:’

Nyhedsbrev nr. 1 – 2024

Nyhedsbrev side 1
Nyhedsbrev side 2
Nyhedsbrev side 3

Nyhedsbrev nr. 6 – 2023:
 

Nyhedsbrev side 1
Nyhedsbrev side 2

Billedet her til højre er en skitse over den ny bådhal til Gl. Turisten, så den endelige tegning kan se anderledes ud.

 

Gl. Turisten er nu færdig på Hobro Værft og er blevet transporteret på special blokvogn til Ry. Billeder her til højre er dels fra i Hobro Værft og fra vores vinterplads i Ry

Previous slide
Next slide

Reparation af Gl. Turisten går fremad

Skibslauget var lige på besøg hos Hobro Værft for at tjekke at arbejdet på Gl. Turisten går fremad og de kan konstatere at reparationen skrider godt frem. 

Som det ses af billederne, er stævnen, 2,5 meter af kølen og bjørnen udskiftet i godt lagret egetræ. Bjørnen er det stykke træ, som holder stævn og køl sammen.

Skibslauget forventer at Gl. Turisten kommer tilbage til Ry inden jul.

Det er en større reparation Gl. Turisten får på Hobro Værft
Skibslauget tjekker om arbejdet går fremad
Previous slide
Next slide

Gl. Turisten skal på værft

Bestyrelsen og skibslauget bag Gl. Turisten har i samarbejde med Hobro Værft vurderet, at Gl. Turisten skal have udført en større reparation.

Det drejer sig om at udskifte en del af kølen, stævnen og det knæ, der holder køl og stævn sammen. Det kaldes i fagsprog en bjørn. Desuden skal enkelte planker udskiftes. Det er en reparation, der overstiger skibslaugets kunnen, og som derfor skal udføres på Hobro Værft.

Gl.Turisten blev mandag den 24. oktober 2022 taget op på blokvogn og kørt til Hobro. Ikke ad motorvej, for nogle af motorvejsbroerne er ikke høje nok!

Gl. Turisten er løftet op af vandet i Ry
Gl. Turisten løftes på plads på blokvogn der kører til Hobro Værft
Gl. Turisten løftes af blokvogn i Hobro
Gl. Turisten er nu klar til reparation hos Hobro Værft
Previous slide
Next slide