Medlemssejladser i 2024

Følgende 3 sejladser er gratis for medlemmer af Ferskvandsmuseumsforeningen:

Tirsdag den 14. maj kl. 19.00 – 21.30 – Guide: Steen Rytter
(PS! Dato er flyttet fra den 7.maj)
Onsdag den 12. juni li kl. 19.00 – 22.00 – Guide: Steen Rytter
Torsdag den 8. august kl. 18.00 – 22.00 – Guide: Steen Rytter

Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com

Gratis sejladser for børn – Ferskvandsmuseets børneaktiviteter i 2024

Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven, hvor vi ser på skovens smådyr.

Onsdag den 3. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 10. juli kl. 13.00 – 15.00
Onsdag den 17. juli kl. 13.00 – 15.00

Aktiviteterne arrangeres af Museum Skanderborg i regi af Ferskvandsmuseet.
Der er begrænsede pladser af hensyn til sikkerhed på skibet, så tilmelding nødvendig via Museum Skanderborgs hjemmeside www.museumskanderborg.dk/det-sker
Er primært for børn under skolealderen med forældre/bedsteforældre.

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommune og Ferskvandsmuseet.

Gratis sejladser for alle i 2024

Gratis for alle under kommunens Blå flag koncept: 
Torsdag den 4. juli kl. 14.00 – 16.00
Torsdag den 4. juli kl. 16.00 – 18.00
Hver sejlads tager ca. 2 timer.
Der kræves ikke tilmelding. Det er først til mølle, og der må max. være 30 passagerer pr. tur, så kom i god tid.
Alle er velkomne.

Generelt om sejladser med Gl. Turisten

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.

Eventuelle spørgsmål til Steen Rytter – info@glturisten.dk og tlf. 4025 4240.

Støt Gl. Turisten med køb af:

Plakat af GL. Turisten kr. 50,-

GL. Turisten 100 års Jubilæum plakat i 2022
GL. Turisten 100 års Jubilæums plakat

T-shirt med logo kr. 100,-

GL Turisten 100 år T Shirt

Cap med skrift kr. 70,-

Cap kasket GL turisten Ry

Bestilling  kan ske ved henvendelse til Finn Gade eller Steen Rytter.
Kontaktoplysninger findes i bunden af hjemmesiden.
Ved eventuel forsendelse må påregnes udgifter hertil.