Aktiviteter:

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monument

Bådhal
Der arbejdes stadig videre med planer for opførsel af en bådhal på arealet ved Skimminghøj.

Sejlads under coronakrisen

På grund af restriktioner, må vi pt. ikke sejle med fuld kapacitet.
Antallet af passagerer tilpasses efter regeringens anbefalinger, hvilket pt. er sat til 23 passagerer.
Der forefindes sprit ombord til desinfektion. Toilet og siddepladser afsprittes før hver sejlads.

Medlemssejladser i 2021

Følgende 3 sejladser er gratis for medlemmer af Ferskvandsmuseumsforeningen:
Tirsdag den 11. maj kl. 19.00 – 22.30. Gå ud, – sejl hjem eller omvendt.
Torsdag den 10. juni kl. 19.00 – 22.30
Fredag den 13. august kl. 18.00 – 21.30

Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com

Gratis sejladser for børn i 2021

Vi sejler ud med Museumsskibet Gl. Turisten og går i land ved skoven, hvor vi ser på skovens smådyr.
Følgende 3 sejladser for børn er gratis ved Ferskvandsmuseets børneaktiviteter:

  • Onsdag den 7. juli kl. 13.00-15.00
  • Onsdag den 14. juli kl. 13.00-15.00
  • Onsdag den 21. juli kl. 13.00-15.00

Mødested: Gl. Turistens kajplads, Ry Havn, 8680 Ry.
Pris: Gratis
Arrangør: Skanderborg Kommune og Ferskvandsmuseet.

Gratis sejladser for alle i 2021

Følgende 2 sejladser er gratis for alle under kommunens Blå flag koncept:
Torsdag den 8. juli kl. 14.00-16.00
Torsdag den 8. juli kl. 16.00-18.00

Tilmelding: Yvonne tlf. 22199119 eller mail: gut.yvonne@gmail.com

Eventuelle spørgsmål til Steen Rytter, tlf. 4025 4240.

Salg:

Plakat af GL. Turisten kr. 50,-

T-shirt med logo kr. 100,-

T-shirt GL turisten Ry

Cap med skrift kr. 50,-

Cap kasket GL turisten Ry

Bestilling  kan ske ved henvendelse til Finn Gade eller Steen Rytter.
Kontaktoplysninger findes i bunden af hjemmesiden.
Ved eventuel forsendelse må påregnes udgifter hertil.