Vedligeholdelse

Opbakning:

Reparation og klargøring af Gl. Turisten er lidt af et kunstværk. Skibslauget springer ikke over hvor agter er lavest, man gør brug af gamle værdier og vidensdeling. Gl. Turisten er et bevaringsværdigt fartøj. I maj 2012 blev det af Skibsbevaringsfonden udnævnt til Historisk Monument. Skibsbevaringsfonden støtter sammen med mange andre kræfter Gl. Turisten, (se sektionen Sponsorer). Det gør det muligt af vedligeholde den gamle dame efter gamle normer. Et træskib kræver i sagens natur fortløbende vedligeholdelse.

 

Klargøring:

Skibslauget udfører hvert forår en omfattende slibning og maling af hele skibet udvendig og indvendig. Alt el udstyr afprøves og motoren serviceres. Defekte planker eller brædder udskiftes, hvis nødvendigt med professionel hjælp.

Sikkerhed:

Skibet er udstyret med redningsveste til alle ombordværende, foruden redningsbælter, div. brandslukningsudstyr, nødpumper, VHF radio samt Jason Cradle redningsudstyr til eventuelle overbordfaldne. Alle besætningsmedlemmer gennemgår mindst hvert andet år en lægeundersøgelse af helbred, høre- og synsevne, samt interne kurser i førstehjælp. Skibsførerne skal have gyldigt bevis for gennemførte kurser i søsikkerhed, der skal fornyes hvert femte år.

Syn:

Søfartsstyrelsen kræver, at skibet bliver synet to gange hvert år, et bundsyn og et sikkerhedssyn af Søfartsstyrelsens inspektører. Desuden bliver radioen og alt brandudstyr synet af autoriserede inspektører.

Gl Turisten er kommet på land
Gl Turisten har fået telt over sig

Reparation/restaurering 2013:

Ved bundsynet i marts 2012 pålagde Søfartsstyrelsen FVMF at udskifte spanterne i skibets forstavn inden næste års syn. Udskiftningen blev udført i vinteren 2012-2013 på Hobro Værft. Samtidig blev også forreste dæk, garnering og en del skrog-planker i forstavnen udskiftet. En større reparation til 350 tkr. der blev fremskaffet igennem ansøgninger til fonde.

Renovering/udskiftning 2019:

Skibets elsystem med kabler og sikringsboks blev ved renoveringen i 2002 ikke særlig godt udført. Det hele blev i forsommeren 2019 fuldstændig fornyet af vores elkyndige medlem af skibslauget, og i dag fremstår det med nye lovlige kabler og sikringer og en meget let og nemmere betjening.

Reparation 2021:

Ved Søfartsstyrelsens bundsyn 2020 blev det påpeget, at rorstamme og skrueakslen var slidte, og havde rigeligt slør. Der er grænser for hvor meget slør, sådanne lejer må have. Det skulle repareres inden næste års syn.

Vi havde netop fået et nyt medlem i skibslauget, som var tidligere maskinmester. I foråret 2021 gik han og en mere i gang med at udskifte rorstammens lejer og også skrueakslens leje i agterstavnen. Det var en opgave, vi i skibslauget selv kunne udføre, da vi har medlemmer med mange forskellige kompetencer.

Det samme er gældende ved samme års udskiftning af den planke som vinduerne i skibets styrbords side hviler på. Den var der råd i, som havde bredt sig et sted ned i rælingen, hvorfor 1,5 meter af rælingen også måtte udskiftes. Det blev klaret af vores dygtige tømrer. Der blev samtidigt sat nyt glas i alle vinduer i styrbords side i salonen.

Reparation/restaurering 2022:

Ved bundsynet i 2021 og 2022 påpegede Søfartsstyrelsen begyndende råd i skibets stævn og den forreste del af kølen. Bestyrelsen og skibslauget besluttede derfor i samråd med Hobro Værft at udskifte 2.5 meter af den forreste køl og hele stævnplanken. Der blev også monteret et knæ til at holde de to ting sammen, det kaldes i fagsproget en bjørn. Desuden blev der udskiftet de nødvendige sideplanker samt 2 spanter i toiletrummet. Det blev udført på Hobro Værft i november-december 2022. En reparation til 250 tkr. der blev fremskaffet igennem ansøgninger til fonde, bl.a. Skibsbevaringsfonden.