Gl. Turisten

Et museumsskib i Ry

Gl. Turisten ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen. Det sejles og vedligeholdes af skibslauget Gl. Turisten.
Skibet sejler formidlingssejlads for bl.a. skoleelever og udflugter for foreningens medlemmer, skibets sponsorer og donorer.
Driften finansieres primært af sponsorer.

Jubilæum Ry by

Der bliver mulighed for at få en gratis sejlads med Gl. Turisten, læs mere her …

GL Turisten Historisk Skibs Monumt

Søsætning af Gl. Turisten

Skibslauget har i vinterhalvåret klargjort og udført reparationer på Gl. Turisten, så den er klar til en ny sæson i 2021.

Læs om de frivillige kræfter der hver vinter vedligeholder Gl. Turisten, læs mere her …