Skibslauget GL. Turisten

Opgaver:
Skibslauget refererer til Ferskvandsmuseumsforeningen, (FVMF), og har påtaget sig ansvaret for at værne om og bevare museumsskibet Gl. Turisten som et sejlende kulturminde i sin hjemby. De holder øje med skibet, skaber liv ombord med socialt samvær og fornøjelige sejlture.

Skibslauget blev dannet i 2002, kort efter Ferskvandsmuseets overtagelse af Gl. Turisten.
Skibslaugets opgaver er at drive skibet med sejlads, vedligeholdelse og reparation, og bistå bestyrelsen med andre opgaver omkring skibet.

Medlemmer: Ved udgangen af 2021 havde Skibslauget 25 medlemmer, hvoraf ca. 18 er aktive. Der er mange kompetencer repræsenteret blandt medlemmerne indenfor bl.a. VVS, El, maling, træ, metal, elektronik, navigation og skibsfart, IT, biologi, arkitektur, Tryk, miljø, kontor plus flere andre. Denne mangfoldighed af kompetencer gør, at der næsten altid er en eller flere, der er i stand til at udføre mindre reparationer, vedligeholdelse eller andet. Større reparationer kræver professionel hjælp. Skibslauget har mødedag hver mandag i perioden marts – oktober samt efter behov. Skibslauget afholder lærings- og træningsdage for besætningen flere gange om året. Bliv medlem af Skibslauget Gl. Turisten, kontakt Finn Gade via mail klik her eller på telefon 4169 8802