Gl. Turisten

Et museumsskib i Ry

Gl. Turisten ejes af Ferskvandsmuseumsforeningen. Det sejles og vedligeholdes af skibslauget Gl. Turisten.
Skibet sejler formidlingssejlads for bl.a. skoleelever og udflugter for foreningens medlemmer, skibets sponsorer og donorer.
Driften finansieres primært af sponsorer, læs mere:

GL Turisten Historisk Skibs Monumt
GL Turisten Historisk Skibs Monumt

Har du lyst til at være med i fællesskabet omkring Ry’s fine museumsskib Gl. Turisten?

Vi vil gerne være flere, derfor søger vi frivillige.

Så læs videre her…